Lesreglement zomerseizoen

  1. Home
  2. Lesreglement zomerseizoen

Lesreglement zomerseizoen

De tennislessen in de zomerperiode vinden gedurende 18 lesweken plaats tussen eind maart/begin april en eind september. Een lesuur bestaat uit 60 minuten, tenzij anders afgesproken met de vereniging. De groepsgrootte is 8, tenzij lessers zelf anders kiezen. Junioren met een jaarpakket kunnen een afwijkend aantal lesweken hebben.

Bij het uitvallen van de lessen wordt er als volgt ingehaald:

  • Ziekte of afwezigheid van de leraar wordt ingehaald.
  • Bij onwerkbaar weer of onbespeelbare banen wordt de eerste gemiste les ingehaald. Deze is voor rekening van Tennis Academie Friesland. Een tweede gemiste les wordt niet ingehaald en deze is voor rekening van de lesser. De derde gemiste les wordt weer ingehaald, de 4e les wordt niet ingehaald en is weer voor rekening van de lesser, enz.
  • Bij verenigingen met een tennishal wordt de les bij onbespeelbare buitenbanen, meestal verplaatst naar binnen.

De lessen zijn overdraagbaar, mits dit gebeurt in overleg met de leraar.

De leerling dient lid te zijn van de tennisvereniging waar de tennislessen gegeven worden.

Tennis Academie Friesland is verantwoordelijk voor de indeling van de lessen. Tennis Academie Friesland streeft ernaar iedereen te plaatsen conform opgave en wensen. Wanneer dit niet lukt heeft Tennis Academie Friesland het recht de groepsgrootte als volgt aan te passen.

  • Bij een aantal van 9 lesdeelnemers in een les met groepsgrootte van 8 personen vindt geen aanpassing plaats van het lesgeld.
  • Bij een aantal van 7 lesdeelnemers in een les met groepsgrootte van 8 personen vindt geen aanpassing plaats van het lesgeld.
  • Bij een aantal van 6, 5 of 4 lesdeelnemers in een les met groepsgrootte van 8 personen kan er naar verhouding minder aantal weken les worden gegeven terwijl het lesgeld niet aangepast wordt.

Het lesgeld kunt u alleen voldoen via automatische incasso. U heeft zelf de keus dit maandelijks te doen of in 1 keer. Het noteren van uw bankgegevens bij inschrijving betekend dat u akkoord gaat met incasso van het lesgeld. Betaling per factuur kan per uitzondering kenbaar gemaakt worden bij inschrijving, de extra kosten voor betaling via factuur bedragen 7,50 euro.

Na inschrijving dient u te allen tijde het lesgeld te voldoen van het gekozen lespakket. Bij herhaaldelijk uitblijven van betaling kunnen we de vordering hiervan uitbesteden aan een incasso bureau. De daaruit voortvloeiende kosten zijn in het geheel voor de lesnemer.

Er wordt geen les gegeven tijdens schoolvakanties en op officiële feestdagen. Incidenteel kunnen er door grote evenementen van de vereniging geen banen vrij zijn voor les. Het kan voorkomen dat de les indoor gegeven wordt of op bij een andere tennisvereniging.

Indien verenigingen ons er om vragen geven we de NAW-gegevens van onze lessers aan de desbetreffende ledenadministraties in verband met controle op lidmaatschap. Daarbuiten gaan wij vanzelfsprekend uiterst zorgvuldig om met uw persoonsgegevens en geven uw gegevens niet door aan derden. Onze uitgebreide privacy policy is te vinden op onze website.

In alle zaken waarin dit lesreglement niet voorziet beslist Tennis Academie Friesland, waarbij gestreefd wordt naar een aanvaardbare oplossing voor alle partijen.

 

Menu