Tennis Academie Friesland is in 2016 opgericht door Arnoud Bulthuis, Jack Driessen en Wilco Veltien. Samen met de tennisverenigingen in Regio Sneek wil Tennis Academie Friesland de verbindende factor zijn die het tennis in de regio naar een hoger plan trekt.

Op dit moment verzorgt Tennis Academie Friesland voor 6 verenigingen de tennislessen.
De komende jaren willen we meer tennisverenigingen verbinden om samen naast een goed trainingsprogramma en veel leuke activiteiten en evenementen de sport te stimuleren.

Ons doel is om op het gebied van tennistraining een langdurige en succesvolle en warme samenwerking met de vereniging aan te gaan. Dit willen wij bereiken door middel van onze betrokkenheid en persoonlijke aandacht voor zowel de individuele leerling met als basis de sfeer en het beleid van de tennisvereniging.

We willen op ieder niveau proberen de tennisprestaties te optimaliseren in een motiverende leeromgeving. Op de baan staan naast techniektraining en tactisch handelen, staat ook bewegingsscholing en mentale thema’s veelvuldig op de agenda.

Wat kunt u van ons verwachten:

  • Kwalitatief hoogwaardige lessen het hele jaar door, individueel of in een groep (je)
  • Ondersteuning bij ledenwerving en ledenbehoud
  • Hulp bij de organisatie van verenigingsevenementen
  • EnthousiasteKNLTB-gecertificeerde leraren met minimaal diploma A, B en Tenniskids 1 en 2 of in opleiding daarvoor
  • Permanenten bijscholing
  • Organisatie van open dagen, clinics, toernooien en tenniscircuits in zomer en winter
  • Begeleiding bij wedstrijden van leerlingen
  • Tenniskampen in binnenland en buitenland

Heldere en duidelijke communicatie naar vereniging, ouders en leerling

Menu